Studia Podyplomowe Zakon Krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Zakon Krzyżacki i jego dziedzictwo kulturowe

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia są niestacjonarne,zjazdy odbywają się w soboty.