Studia Podyplomowe Pedagogiczne | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Pedagogiczne

Czas trwania i forma studiów

trzy semestry, 280 godzin zajęć dydaktycznych oraz 150 godzin praktyki w szkołach, zgodnie uzyskiwanym zakresem kwalifikacji.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zjazdów sobotnio - niedzielnych, nie częściej, niż co 2 tygodnie, w budynku Wydziału Nauk Społecznych, w Gdańsku, ul. Bażyńskiego 4.