Studia Podyplomowe Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i poradnictwa rodzinnego | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i poradnictwa rodzinnego

Czas trwania i forma studiów

3 semestry (350 godzin dydaktycznych + 150 godzin praktyk).

Zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela).