Studia Podyplomowe Tutoring uzdolnień w edukacji | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Tutoring uzdolnień w edukacji

Czas trwania i forma studiów

3 semestry; 350 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 20 godzin praktyk).

Studia niestacjonarne - zjazdy sobotnio-niedzielne (ok. dwa razy w miesiącu) w budynku Wydziału Nauk Społecznych, Gdańsk ul. Bażyńskiego 4. Praktyki edukacyjne w liczbie 20 godzin będą realizowane również w dni powszednie.