Studia Podyplomowe Komercjalizacja nieruchomości (we współpracy z firmą JLL) | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Komercjalizacja nieruchomości (we współpracy z firmą JLL)

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia zaoczne, zjazdy co dwa tygodnie.