Studia Podyplomowe Nadzór korporacyjny | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Nadzór korporacyjny

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Zajęcia będą odbywały się w formie 10 dwudniowych zjazdów weekendowych (sobota+niedziela) raz lub dwa razy w miesiącu.