Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna (z przygotowaniem pedagogicznym) | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna (z przygotowaniem pedagogicznym)

Czas trwania i forma studiów

2 semestry (270 godzin + 50 godzin obowiązkowych praktyk pedagogicznych*). Studia odbywają się w formie studiów niestacjonarnych : sobota - niedziela, zajęcia planowane są co 2 tygodnie. * Słuchacze, którzy chcą uzyskać przygotowanie pedagogiczne mogą dodatkowo zrealizować praktykę o wymiarze 150 godzin