Studia Podyplomowe Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Opieka i wspieranie wychowawcze rozwoju małego dziecka w środowisku instytucjonalnym i domowym

Czas trwania i forma studiów

3 semestry (350 godz. dydaktycznych + 150 godz. praktyk)

Zajęcia prowadzone będą podczas zjazdów odbywających się co 2 tygodnie w soboty i niedziele w Instytucie Pedagogiki przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku. Słuchacz zobowiązany jest do odbycia praktyki w wymiarze 150 godz. Organizacja praktyki oraz poniesienie ewentualnych kosztów z nią związanych jest zadaniem Słuchacza.