Studia Podyplomowe Dziecko i muzyka | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Dziecko i muzyka

Czas trwania i forma studiów

2 semestry- 280 godzin dydaktycznych (w tym 211 godzin ćwiczeń).

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej - zjazdy sobotnio-niedzielne (ok. 2 razy w miesiącu) - w budynku Wydziału Nauk Społecznych, Gdańsk ul. Bażyńskiego 4.