Studia Podyplomowe Psychologia coachingu biznesowego | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Psychologia coachingu biznesowego

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej w soboty i niedziele, zjazdy odbywają się co dwa tygodnie.