Studia Podyplomowe Dziecko i sztuki plastyczne | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Dziecko i sztuki plastyczne

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Niestacjonarne. Zjazdy odbywają się co tydzień w soboty i niedziele.