fbpx PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

PS menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe prowadzone w formie studiów niestacjonarnych.