Studia Podyplomowe "Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe "Podyplomowe studia menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości"

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe prowadzone w formie studiów niestacjonarnych.