Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA

Czas trwania i forma studiów

4 semestry.

Studia niestacjonarne. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie.