SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych | Serwis główny UG

SP Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach – z programowaniem i analizą danych

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe realizowane są w formie niestacjonarnej. Planuje się 20 zjazdów po 10 w każdym semestrze. Zjazdy będą jednodniowe lub dwudniowe