SP Lider innowacji. Organizacja i finansowanie projektów innowacyjnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Lider innowacji. Organizacja i finansowanie projektów innowacyjnych

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne. Zjazdy dwa razy w miesiącu (w piątki i soboty).