fbpx SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji

SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji

Czas trwania i forma studiów

Dwa semestry: 209 godzin zajęć dydaktycznych

Studia prowadzone są w formie niestacjonarnej - zjazdy sobotnio-niedzielne (ok. 2 razy w miesiącu) - w budynku Wydziału Nauk Społecznych, Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4.