fbpx SP Nauczanie języka polskiego jako obcego - Nowość: 30% zajęć on-line! | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego - Nowość: 30% zajęć on-line!

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego - Nowość: 30% zajęć on-line!

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają trzy semestry (zjazdy odbywają się zwykle co 2 tygodnie: w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od godziny 8.30).

Studia niestacjonarne, zjazdy co dwa tygodnie.

Zajęcia odbywać się będą sali 3.4 (Wydział Filologiczny, ul. Wita Stwosza 55)

Terminy zjazdów w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 dla 1 semestru edycji PF05-06:

  • 11-12.10, 25-26.10, 8-9.11, 22-23.11, 6-7.12, 13-14.12, 10-11.01, 31.01-1.02 7-8.02

Terminy zjazdów w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020 dla 2 semestru edycji PF05-06:

  • 21-22.02, 6-7.03, 20-21.03, 3-4.04, 17-18.04, 24-25.04, 8-9.05, 22-23.05, 5-6.06, 19-20.06

 

Nowość:
30% zajęć on-line!

W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 wskazane jest, aby wymagane dokumenty rekrutacyjne przesłać za pośrednictwem poczty przesyłką za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny Studia podyplomowe NJPjO

ul. Wita Stwosza 55, pok. 3.16, 80-308 Gdańsk

Uwaga - liczy się data wpływu dokumentów do komisji, nie data stempla pocztowego

 

Dokumenty rekrutacyjne mogą zostać dostarczone osobiście lub przez osobę trzecią jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania (ewa.lubiszewska@ug.edu.pl)

Jeżeli zdecydujecie się Państwo na osobiste złożenie dokumentów prosimy o przestrzeganie następujących zasad:

  1. Osoby wchodzące na teren budynków UG mają obowiązek zakrywania ust i nosa i dezynfekcji rąk.
  2. Poruszamy się tylko w wyznaczonych miejscach z zachowaniem odpowiedniego dystansu minimum 1,5 m.
  3. Wchodzimy pojedynczo, bez towarzystwa innych osób.
  4. Po wejściu do budynku należy wpisać się na listę osób wchodzących.