Studia Podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

studia niestacjonarne