Studia Podyplomowe Handel Zagraniczny | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Handel Zagraniczny

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.