Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Rachunkowość ACCA – Poziom Profesjonalny

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia podyplomowe prowadzone w formie studiów niestacjonarnych. Sposób prowadzenia zajęć obejmuje podstawowe formy, takie jak: wykłady, ćwiczenia, webinaria on-line, e-learning off-line.
Zajęcia stacjonarne odbywać będą się mniej więcej co dwa lub trzy tygodnie w soboty i niedziele. Planuje się 152 godziny (19 dni) zajęć stacjonarnych. Zajęcia e-learningowe (80 godzin) odbywać się będą według harmonogramu zajęć firmy BPP. Razem wymiar godzinowy wynosi 232 godzin.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba

godzin

Forma zaliczenia

1.

Governance, Risk and Ethics (GRE)

40

E

2.

Business Analysis (BA)

48

E

3.

Corporate Reporting (CR)

56

E

 

Razem semestr I

144

-

4.

Advanced Performance Management (APM)

44

E

5.

Advanced Audit and Assurance (AAA)

44

E

 

Razem semestr II

88

-

 

RAZEM

232

-

Zajęcia będą prowadzone w całości w języku angielskim w systemie mieszanym: wykłady w e-learningu oraz ćwiczenia w formie tradycyjnej. Wykłady e-learningowe zostaną dostarczone przez partnera ACCA i UG – firmę BPP Professional Education – poprzez platformę edukacyjną, do której dostęp zagwarantuje BPP. BPP jest certyfikowanym dostawcą usług szkoleniowych ACCA. Zajęcia ćwiczeniowe natomiast będą prowadzone na Wydziale Zarządzania UG w tradycyjnej formie grupowej. Program zajęć jest w całości oparty o metodykę ACCA oraz odpowiada wymogom formalnym i merytorycznym ACCA.