SP Start po doktorat z ekonomii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Start po doktorat z ekonomii

Czas trwania i forma studiów

4 semestry

Studia prowadzone w formie niestacjonarnej.

Zjazdy odbywać się będą w weekendy, nie częściej niż co 2 tygodnie.