Studia Podyplomowe START PO DOKTORAT Z EKONOMII | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe START PO DOKTORAT Z EKONOMII

Czas trwania i forma studiów

4 semestry

Studia prowadzone w formie niestacjonarnej.

Zjazdy odbywać się będą w weekendy, nie częściej niż co 2 tygodnie.