Studia Podyplomowe Cywilizacje – studia międzykulturowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Cywilizacje – studia międzykulturowe

Czas trwania i forma studiów

Forma studiów i częstotliwość zjazdów - co 2 tygodnie – sobota i niedziela

Czas trwania - 3 semestry