SP Cywilizacje – studia międzykulturowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Cywilizacje – studia międzykulturowe

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Forma studiów i częstotliwość zjazdów - co 2 tygodnie – sobota i niedziela