Studia Podyplomowe Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka

Czas trwania i forma studiów

3 semestry (390 godz.)

Niestacjonarne
Jeden zjazd  w miesiącu (piątek/sobota/niedziela)