SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne; częstotliwość zjazdów – raz na dwa tygodnie (zajęcia odbywają się w piątki i soboty)