Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

Czas trwania i forma studiów

Dwa semestry

Studia niestacjonarne

  • 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych
Terminy zjazdów:
  • 14-15.X
  • 28-29.X
  • 18-19.XI
  • 2-3.XII
  • 16-17.XII
  • 13-14.I
  • 27-28.I
  • 10-11. I