Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji | Serwis główny UG

Studia Podyplomowe Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji

Czas trwania i forma studiów

Dwa semestry

Studia niestacjonarne

  • 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych