Podyplomowe Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Podyplomowe Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim

Czas trwania i forma studiów

6 semestrów