Podyplomowe Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim | Serwis główny UG

Podyplomowe Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim

Czas trwania i forma studiów


Podyplomowe studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim trwają 6 semestrów. Planowany termin rozpoczęcia Podyplomowych studiów przygotowujących do doktoratu z ekonomii w języku angielskim to semestr zimowy 2017/2018.