Podyplomowe Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim | Serwis główny UG

Podyplomowe Studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii w języku angielskim

Czas trwania i forma studiów

6 semestrów