Studia Podyplomowe Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej

Czas trwania i forma studiów

Jeden rok akademicki

Studia niestacjonarne, zjazdy raz w miesiącu