Międzyuczelnianie Studia Podyplomowe "Design w przestrzeni społecznej" | Serwis główny UG

Międzyuczelnianie Studia Podyplomowe "Design w przestrzeni społecznej"

Czas trwania i forma studiów

3 semestry
niestacjonarne, zjazdy w soboty i niedziele