fbpx SP Design w przestrzeni społecznej [międzyuczelniane] | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Design w przestrzeni społecznej [międzyuczelniane] | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Design w przestrzeni społecznej [międzyuczelniane]

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

studia niestacjonarne, zjazdy w soboty i niedziele