SP Niderlandzkie | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

SP Niderlandzkie

Czas trwania i forma studiów

3 semestry

8 zjazdów w semestrze (dwa razy w miesiącu)