Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami IT | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami IT

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

studia niestacjonarne, zjazdy co 2 tygodnie