fbpx SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem

Czas trwania i forma studiów

2 semestry (270 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych.
Zjazdy (sobota-niedziela) co około 2-3 tygodnie.