fbpx Studia podyplomowe - oferta | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia podyplomowe - oferta

Wydział Nauk Społecznych
Nazwa Telefon E-mail
SP Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe +48 58 523 41 61,
+48 605 118 618
admkgk@ug.edu.pl
SP Diagnostyka psychologiczna +48 58 523 43 24 diagnostykapsychologiczna@ug.edu.pl
SP Dyplomacja współczesna +48 602 558 102,
+48 58 523 41 61
admkgk@ug.edu.pl
SP Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną [dawniej: Oligofrenopedagogika z podstawami pracy w klasie integracyjnej] +48 600 786 954 joanna.belzyt@ug.edu.pl
SP Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością joanna.belzyt@ug.edu.pl
SP Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa +48 602 767 841 lukasz.wirkus@ug.edu.pl
SP Organizacja Pomocy Społecznej
SP Pedagogiczne +48 58 523 44 51 sylwia.topyla@ug.edu.pl
SP Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna +48 58 523 42 50 pedkm@ug.edu.pl
SP Psychologia Kliniczna +48 58 523 43 51 specjalizacja.psychologiakliniczna@ug.edu.pl,
ilona.pocwierz-marciniak@ug.edu.pl
SP Psychologia Przywództwa w Organizacjach +48 606 723 805 psypodypl@ug.edu.pl
SP Psychologia Sportu +48 58 523 43 24 psydbu@ug.edu.pl,
nszz@ug.edu.pl
SP Psychologia Transportu a.peplinska@ug.edu.pl
SP Psychotraumatologia +48 572 727 529 psychotraumatologia@ug.edu.pl,
marta.sitarz@ug.edu.pl
SP Reklama i Marketing Medialny +48 58 523 44 44,
+48 501 070 148
dziensek@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna +48 58 523 42 55 anna.wlazlo@ug.edu.pl
SP Socjoterapia i praca z grupą +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Socjoterapia: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela +48 501 343 974 marta.pieta@ug.edu.pl
SP Start for Ph.D. in Social Sciences phdsocialsciences@ug.edu.pl
SP Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych +48 572 727 534,
+48 58 523 44 03
violetta.lotysz@ug.edu.pl,
saz@ug.edu.pl
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 czr@ug.edu.pl
SP Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się +48 725 991 121 stu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju +48 725 991 121 psyedu@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka z autyzmem +48 58 523 42 63 marta.jurczyk@ug.edu.pl
SP Zakładanie i prowadzenie alternatywnych placówek wczesnej edukacji +48 58 523 42 50 pedkm@ug.edu.pl