Studia Doktoranckie z Filozofii | Serwis główny UG

Studia Doktoranckie z Filozofii

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Joanna Judycka, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Kontakt

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
Sekretariat IFSiD, pok. S437
Bożena Lewaniak-Tobis
tel.: +48 58 523 45 15
e-mail: ifis@ug.edu.pl
tel.: +48 58 523 45 15

Zarejestruj się Rekrutacja spoza UE