Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych - dziedzina nauk humanistycznych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych i Społecznych - dziedzina nauk humanistycznych

Kontakt

Informacja dotycząca organizacji i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych do szkoły doktorskiej:

tel.: +48 58 523 25 06