O nas

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

Budynek Administracji
Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk

Godziny pracy:           poniedziałek - piątek, godz. 700 – 1500

E-mail:                        bhp@ug.edu.pl 

 

Kierownik:

Tomasz Klawikowski

mgr inż. Tomasz Klawikowski
Główny Specjalista ds. BHP i ppoż. 
            
e-mail: tomasz.klawikowski@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 20
pok. 105

 

     

Zastępca Kierownika:

Iwona Jaworska

mgr Iwona Jaworska 
Starszy Specjalista ds. BHP 
e-mail: iwona.jaworska@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 61
pok. 106 

Opieka nad jednostkami: Wydział Oceanografii i Geografii, Stacja Morska w Helu, Statek "Oceanograf", Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

            

Pracownicy:

Patrycja Sampławska

inż. Patrycja Sampławska
Inspektor ds. BHP

e-mail: patrycja.samplawska@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 38
pok. 107 
Opieka nad jednostkami: Wydział Biologii, Stacja biologiczna, Obiekt Jezioro Drużno, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi

Patrycja Pengiel

mgr Patrycja Pengiel 
Specjalista ds. BHP      
           
e-mail: patrycja.pengiel@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 24
pok. 107  

Opieka nad jednostkami: Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, Centrum Informatyki Kwantowej, Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych

    inż. Mateusz Urban

inż. Mateusz Urban
Inspektor ds. BHP
          
e-mail: mateusz.urban@ug.edu.pl
tel. 58 523 23 67
pok.102   

Opieka nad jednostkami: Trzynastka, Rektoraty, Domy Studenckie, Hotele Asystenckie, budynek "Biały Domek" (ul. Polanki 62, Gdańsk), obiekt (ul. Legionów 9, Gdańsk)         

 

Maciej Burutla

mgr Maciej Buturla
Inspektor ds. BHP
tel. 58 523 33 60
e-mail: maciej.buturla@ug.edu.pl
pok. 104  
Opieka nad jednostkami: Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Filologiczny, Wydział Historii, Centrum Herdera, Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy w Leźnie, Przedszkole Uniwersyteckie, Biblioteka Ekonomiczna, Biblioteka Główna, OW Łączyno, Stacja Limnologiczna Borucino

anna chylińska referent mgr Anna Chińska
Referent administracyjny
tel. 58 523 33 60

pok. 104  

Monika Maciąg-Dorszyńska dr Monika Maciąg- Dorszyńska 
Inspektor Ochrony Radiologicznej 

e-mail: monika.maciag-dorszynska@ug.edu.pl
tel. 58 523 20 28
pok. 101
Ochrona radiologiczna
 

Piotr Skoblik
Inspektor ds. ochrony ppoż.

e-mail: piotr.skoblik@ug.edu.pl
pok. 115

Ochrona przeciwpożarowa

 

Małgorzata Malinowska
Specjalista Administracyjny

tel. 58 523 23 67, 58 523 23 45
e-mail: malgorzata.malinowska@ug.edu.pl
pok. 102

Magazyn środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego / ochronnego

Główne zadania:

 1. Pełni zadania służby bhp oraz prewencji pożarowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, występuje do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp i ppoż., na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. 
 3. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy oraz stan bezpieczeństwa pożarowego. 
 4. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z dochodzeń powypadkowych, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy. 
 5. Prowadzi rejestry wypadków pracowników i studentów, a także zachorowań na choroby zawodowe.  
 6. Bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i w ustalaniu stanowisk pracy do wykonania pomiarów i badań środowiska pracy, prowadzi karty pomiarów i rejestry tych badań. 
 7. Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych bhp, ustalaniu zakresu obowiązków - w zakresie bhp - osób kierujących pracownikami. Opiniuje szczegółowe instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny, ekspertyzy i inne z zakresu ochrony ppoż. oraz prowadzi doradztwo w ww. zakresie. 
 8. Prowadzi szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników Uniwersytetu oraz bierze udział w organizowaniu szkoleń w zakresie bhp, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 9. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń  organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy. 
 10. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz przeglądach stanowisk pracy z lekarzem. 
 11. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz komisjach powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego.
 12. Bierze udział w opiniowaniu projektów inwestycyjnych budowy, przebudowy, modernizacji i remontów oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz uczestniczy w komisjach odbiorczych tych obiektów i urządzeń. 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on środa, Kwiecień 10, 2019 - 13:32 by Aleksandra Radej Ostatnia zmiana: poniedziałek, Marzec 21, 2022 - 09:00; wprowadzający: Monika Maciąg-Dorszyńska