fbpx O nas | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

O nas

Biuro Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia

Budynek Administracji
Bażyńskiego 1a
80-309 Gdańsk

Godziny pracy:           poniedziałek - piątek, godz. 700 – 1500

E-mail:                        bhp@ug.edu.pl 

 

Kierownik:

Tomasz Klawikowski

mgr inż. Tomasz Klawikowski
Główny Specjalista ds. BHP  
            
e-mail: tomasz.klawikowski@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 20
pok. 105

 

 

     

Zastępca Kierownika:

Iwona Jaworska

 

mgr Iwona Jaworska 
Starszy Specjalista ds. BHP 
e-mail: iwona.jaworska@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 61
pok. 106 

Opieka nad jednostkami: Wydział Chemii Wydział Oceanografii i Geografii Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

 

 

            

Pracownicy:

Iwona Wojtaszek

mgr inż. Iwona Wojtaszek
Inspektor ds. BHP

e-mail: iwona.wojtaszek@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 38
pok. 107

 

Monika Maciąg-Dorszyńska

dr Monika Maciąg- Dorszyńska 
Inspektor Ochrony Radiologicznej i ds. BHP

e-mail: monika.maciag-dorszynska@ug.edu.pl
tel. 58 523 20 28
pok. 101
Opieka nad jednostkami: Wydział Biologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

 

Patrycja Pengiel


mgr Patrycja Pengiel 
Specjalista ds. BHP      
           
e-mail: patrycja.pengiel@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 24
pok. 107  

Opieka nad jednostkami: Wydział Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne, Centrum Informatyki Kwantowej, Biblioteka Ekonomiczna, Biblioteka Główna + Magazyn składowy (ul. Chodkiewicza)

 

Roman Szynszecki


Roman Szynszecki
Samodzielny Referent ds.BHP 
        
e-mail: roman.szynszecki@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 60
pok. 104  

Opieka nad jednostkami: Wydział Prawa i Administracji Hotele Asystenckie, Trzynastka, Domy Studenckie, OW Łączyno, Stacja Limnologiczna Borucino, Ośrodek Konferencyjno- Szkoleniowy w Leźnie, Stacja Morska w Helu

 

Wioleta Kardasińska


mgr Wioleta Kardasińska
Samodzielny Referent ds. BHP
          
e-mail: wioleta.kardasinska@ug.edu.pl
tel. 58 523 33 60
pok.104   

Opieka nad jednostkami: WNS, Przedszkole Uniwersyteckie, ULO, Rektorat, Centrum Herdera Wydział Filologiczny,
Wydział Historyczny, Instytut Archeologii i Etnologii (ul. Bielańska)  

        

Tomasz Buturla

mgr Maciej Buturla
Inspektor ds. BHP
tel. 58 523 25 57
e-mail: maciej.buturla@ug.edu.pl
pok. 115

 

 

mgr Bartosz Bartoszek
Inspektor ds. BHP
tel. 58 523 20 28
e-mail: bartosz.bartoszek@ug.edu.pl
pok. 101

 

 

Piotr Skoblik
Inspektor ds. ochrony ppoż.

e-mail: piotr.skoblik@ug.edu.pl
pok. 115

 

 

Małgorzata Malinowska
Specjalista Administracyjny

tel. 58 523 23 67, 58 523 23 45
e-mail: malgorzata.malinowska@ug.edu.pl
pok. 403

 

 

 

 

Główne zadania:

 1. Pełni zadania służby bhp oraz prewencji pożarowej Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Kontroluje warunki pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego, występuje do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości (uciążliwości) zawodowych oraz uchybień w zakresie bhp i ppoż., na bieżąco informuje pracodawcę o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. 
 3. Dokonuje okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, przedstawia propozycje przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych poprawiających warunki pracy oraz stan bezpieczeństwa pożarowego. 
 4. Bierze udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz wypadków studenckich podczas zajęć organizowanych przez Uczelnię, opracowywaniu dokumentacji powypadkowych i wniosków wynikających z dochodzeń powypadkowych, kontroluje realizację tych wniosków, a także sporządza dokumentację wypadków w drodze do pracy i z pracy. 
 5. Prowadzi rejestry wypadków pracowników i studentów, a także zachorowań na choroby zawodowe.  
 6. Bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i w ustalaniu stanowisk pracy do wykonania pomiarów i badań środowiska pracy, prowadzi karty pomiarów i rejestry tych badań. 
 7. Bierze udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych bhp, ustalaniu zakresu obowiązków - w zakresie bhp - osób kierujących pracownikami. Opiniuje szczegółowe instrukcje bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny, ekspertyzy i inne z zakresu ochrony ppoż. oraz prowadzi doradztwo w ww. zakresie. 
 8. Prowadzi szkolenia wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla nowo przyjmowanych pracowników Uniwersytetu oraz bierze udział w organizowaniu szkoleń w zakresie bhp, pierwszej pomocy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
 9. Współpracuje z jednostkami organizacyjnymi wyznaczonymi przez Rektora do realizacji nakazów, wystąpień, decyzji i zaleceń  organów kontroli zewnętrznej nad warunkami pracy. 
 10. Współdziała z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników oraz przeglądach stanowisk pracy z lekarzem. 
 11. Uczestniczy w konsultacjach w zakresie bhp i w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz komisjach powołanych do oceny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stanu bezpieczeństwa pożarowego.
 12. Bierze udział w opiniowaniu projektów inwestycyjnych budowy, przebudowy, modernizacji i remontów oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz uczestniczy w komisjach odbiorczych tych obiektów i urządzeń. 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Maciąg-Dorszyńska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 marca 2021 roku, 13:19