Postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia

Zasady postępowania w razie wypadku lub awarii

(Podst. pr. art. 51  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), art. 211 i 212 Kp oraz rozp. MNiSW z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090; § 1 pkt 5 oraz § 2 pkt 2 a).

-    udzielić pomocy osobie poszkodowanej, zabezpieczyć miejsce zagrożenia,

-    ostrzec innych o zauważonym zagrożeniu,

-    powiadomić odpowiednie służby (strażnik w portierni obiektu),

-    zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub administratorowi obiektu o zaistniałym zdarzeniu,

-    elektronicznie powiadomić odpowiednie służby UG o zdarzeniu:  bhp@ug.edu.pl , 058-523-24-24 lub 058 523-33-61 

Telefony alarmowe

Policja:                          997      \

Straż pożarna:              998             112

Pogotowie:                   999      /

Pokaż rejestr zmian

Submitted on piątek, Kwiecień 26, 2019 - 08:07 by Aleksandra Radej Changed on poniedziałek, Marzec 1, 2021 - 10:42 by Aleksandra Radej