fbpx Microsoft Outlook 2013 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Microsoft Outlook 2013

Konfiguracja programu pocztowego Outlook w wersji 2013 i wyższej

Instrukcja zawiera opis konfiguracji protokołu IMAP - jeśli korzystają Państwo z protokołu POP3 należy wprowadzić adres serwera poczty przychodzącej pop3.ug.edu.pl i port 995

Zakładanie konta w programie Outlook

 1. Po pierwszym uruchomieniu programu pojawia się kreator startowy programu Outlook. Klikamy przycisk Dalej.

  Na planszy Dodaj konto zaznaczamy „Ręczna konfiguracja lub obsługa dodatkowych typów serwerów” i klikamy przycisk Dalej.

  test

   
 2. Następnie wybieramy usługę POP lub IMAP i klikamy Dalej.

  test

   
 3. Teraz wpisujemy dane dotyczące naszego konta e-mail - podajemy swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. W zakładce „Typ konta” wybieramy IMAP po czym w rubryce „Serwer poczty przychodzącej:” wpisujemy imap.ug.edu.pl a w rubryce „Serwer poczty wychodzącej (SMTP):” wpisujemy smtp.ug.edu.pl. Podajemy również swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień.

  test

   
 4. W następnym oknie przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący i zaznaczamy opcję „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania” oraz opcję „Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”.

  test

   
 5. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i wprowadzamy następujące ustawienia:
  „Serwer przychodzący (IMAP):” 993, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” SSL
  „Serwer wychodzący (SMTP):” 587, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” TSL.
  Natępnie klikamy OK.

  test

   
 6. Wróciwszy do poprzedniej planszy klikamy Dalej. Jeśli wszystko przebiegło prawidłowo, klikamy Zakończ.

  test


   

Weryfikacja ustawień

 1. W celu zweryfikowania ustawień programu Outlook wybieramy z menu Plik zakładkę Informacje.
  Rozwijamy listę Ustawienia kont i wybieramy z niej opcję „Ustawienia kont... Dodaj lub usuń konta albo zmień ustawienia istniejących połączeń.

  test

   
 2. Następnie zaznaczamy na liście nasze konto i klikamy „Zmień...”

  test

   
 3. Teraz weryfikujemy dane dotyczące naszego konta e-mail - swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Sprawdzamy czy w zakładce „Typ konta” jest IMAP, w rubryce „Serwer poczty przychodzącej:” jest imap.ug.edu.pl a w rubryce „Serwer poczty wychodzącej (SMTP):” - smtp.ug.edu.pl. Weryfikujemy swoją nazwę użytkownika oraz hasło. Następnie klikamy przycisk Więcej ustawień.

  test

   
 4. W następnym oknie przechodzimy do zakładki Serwer wychodzący i sprawdzamy, czy jest zaznaczona opcja „Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelniania” oraz opcja „Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej”.

  test

   
 5. Przechodzimy do zakładki Zaawansowane i sprawdzamy następujące ustawienia:
  „Serwer przychodzący (IMAP):” 993, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” SSL
  „Serwer wychodzący (SMTP):” 587, „Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu:” TSL.
  Natępnie klikamy OK.

  test


   
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karol Jarmakiewicz
Treść wprowadzona przez: Karol Jarmakiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 19 czerwca 2015 roku, 12:33