Zadania Centrum | Serwis główny UG

Zadania Centrum Informatycznego

Centrum Informatyczne Uniwersytetu Gdańskiego (R240) jest jednostką integrującą ogólnouczelnianą działalność w zakresie informatyzacji i komputeryzacji, w skład której wchodzą:

 • Sekcja Rozwoju Oprogramowania,
 • Sekcja Utrzymania i Rozbudowy Sieci,
 • Sekcja ds. E-learningu i Szkoleń,
 • Sekcja Administratorów Sieci Wydziałowych,
 • Sekcja Obsługi Informatycznej, podzielona na Zespoły: ds. Administracji Centralnej, ds. Biblioteki UG i Węzła Sopot, ds. Węzła Oliwa,
 • Sekcja ds. WWW,
 • Sekcja Przygotowania i Monitoringu Realizacji Zamówień IT.

 

 1. Sekcja Rozwoju Oprogramowania (R241):

  1. Analizuje procesy biznesowe Uczelni w celu ich optymalizacji i implementacji w systemach informatycznych.
  2. Programuje uczelniane standardy w zakresie technologii IT.
  3. Wytwarza oraz rozwija oprogramowanie dla ogólnouczelnianych usług.
  4. Prowadzi szkolenia w zakresie systemów wytwarzanych i rozwijanych przez Sekcję Rozwoju Oprogramowania.
  5. Udziela wsparcia technicznego (helpdesk) dla określonych grup użytkowników w zakresie obsługi wytwarzanych i rozwijanych systemów.
 2. Sekcja Utrzymania i Rozbudowy Sieci (R243):

  1. Administruje, monitoruje i rozwija uczelnianą sieć szkieletową.
  2. Administruje i rozwija systemy bezpieczeństwa sieci.
  3. Obsługuje zakres adresowy dla potrzeb sieci komputerowych Uczelni
  4. Administruje ogólnouczelnianymi usługami niezbędnymi do działania sieci (DNS, NetManager,itd.)
  5. Administruje, monitoruje i rozwija sieć komputerową w domach studenckich.
 3. Sekcja ds. E-learningu i Szkoleń (R242):

  1. Administruje uczelnianą platformą e-learningową.
  2. Wspomaga opracowywanie kursów e-learningowych.
  3. Prowadzi szkolenia w zakresie usług i systemów informatycznych utrzymywanych i rozwijanych przez Centrum Informatyczne.
 4. Sekcja Administratorów Sieci Wydziałowych (R244):

  1. Nadzoruje i monitoruje wydziałowe sieci komputerowych.
  2. Podłącza urządzenia do sieci komputerowej.
  3. Rozwiązuje problemy z urządzeniami sieciowymi.
  4. Zarządza licencjami ogólnouczelnianych programów użytkowych.
 5. Sekcja Obsługi Informatycznej (R245):

  1. Zespół ds. Administracji Centralnej:

   1. Utrzymuje i rozwija serwery i oprogramowanie wykorzystywane w administracji centralnej, w tym Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, informatycznego systemu obiegu dokumentów.
   2. Wspiera użytkowników administracji centralnej w zakresie korzystania z systemów informatycznych.
   3. Planuje, testuje i wdraża nowe usługi z zakresu IT w administracji centralnej.
  2. Zespół ds. Biblioteki UG i Węzła Sopot:

   1. Udziela wsparcia pracownikom Biblioteki w zakresie korzystania z systemów informatycznych.
   2. Administruje usługami bibliotecznymi, w tym systemem Virtua, usługą VPN dla baz udostępnianych przez Bibliotekę UG, itp.
   3. Planuje, testuje i wdraża nowe informatyczne usługi biblioteczne.
   4. Utrzymuje i rozwija usługi i oprogramowanie wykorzystywane w Bibliotece.
   5. Administruje i rozwija główny serwis WWW Biblioteki.
  3. Zespół ds. Węzła Oliwa:

   1. Administruje centralnymi usługami sieciowymi Uczelni – WWW, poczty elektronicznej, DNS, itp.
   2. Planuje, tworzy, testuje i wdraża nowe ogólnouczelniane usługi sieciowe.
   3. Pomaga pracownikom Uczelni w zakresie korzystania z ogólnouczelnianych usług sieciowych
   4. Utrzymuje i rozwija serwery oraz urządzenia pamięci masowej
 6. Sekcja ds. WWW (R246):

  1. Administruje i rozwija główny serwis WWW Uniwersytetu Gdańskiego.
  2. Rozwija systemy CMS wspierane przez Centrum Informatyczne.
  3. Planuje, testuje i wdraża nowe technologie związane z systemem WWW.
 7. Sekcja Przygotowania i Monitoringu Realizacji Zamówień IT (R247):

  1. Identyfikuje potrzeby zakupowe jednostek organizacyjnych Uczelni w obszarze IT.
  2. Przygotowuje opisy przedmiotu zamówienia, warunków udziału i kryteriów oceny ofert dla ogólnouczelnianych postępowań w obszarze IT oraz współpracuje w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi dla pozostałych postępowań.
  3. Monitoruje realizację zamówień ICT oraz zmian technologicznych, trendów rozwoju branży pod kątem zabezpieczenia potrzeb Uczelni i realizowanych zadań.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Patryk Gawor
Treść wprowadzona przez: Adrian Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 18 marca 2014 roku, 17:54