fbpx Dokumentacja przebiegu studiów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dokumentacja przebiegu studiów

Dokumentacja przebiegu studiów

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861).

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie nr 27/R/18 Rektora UG z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończenieniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów (ze zm.).
  2. Zarządzenie nr 4/R/17 Rektora UG z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim oraz uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (ze zm.).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 4 czerwca 2020 roku, 10:21