fbpx Rada Programowa ds. E-learningu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rada Programowa ds. E-learningu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rada Programowa ds. E-learningu

 


Rada Programowa ds. E-learningu została powołana zarządzeniem Rektora UG nr 100/R/14 z dnia 31 października 2014 w sprawie e-learningu na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Kursy w formie elektronicznej dostępne są na stronie Portalu Edukacyjnego UG Mestwin.

 

 

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. 2011 nr 246 poz.1470)
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. 2008, nr 90, poz. 551)
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 października 2007 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. 2007, nr 208, poz. 1506)
  4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. 2007, nr 188, poz. 1347)

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku, 15:19