Skład Rady Programowej | Serwis główny UG

Skład Rady Programowej ds. E-learningu - kadencja 2016 - 2020

1)      dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz – Wydział Biologii,

2)      dr Rafał Ślusarz – Wydział Chemii,

3)      dr hab. Cezary Mańkowski, prof. UG – Wydział Ekonomiczny,

4)      dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG – Wydział Filologiczny,

5)      dr hab. Barbara Klassa, prof. UG – Wydział Historyczny,

6)      dr Robert Fidytek – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,

7)      dr Mariusz Brodnicki – Wydział Nauk Społecznych,

8)      dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG – Wydział Oceanografii i Geografii,

9)      dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG – Wydział Prawa i Administracji,

10)  dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. UG – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,

11)  dr inż. Ewa Malinowska – Wydział Zarządzania,

12)  mgr Emilia Krzywańska-Frankowska – Studium Języków Obcych,

13)  dr hab. Jacek Winiarski, prof. UG – Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji,

14)  mgr Anna Smykowska – Kierownik Działu Kształcenia,

15)  mgr Łukasz Czyżewski – Centrum Informatyczne.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 25 listopada 2016 roku, 8:16