Dokumentacja przebiegu studiów | Serwis główny UG

Dokumentacja przebiegu studiów

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. z 2016 r., poz.1554).

Wewnętrzne akty prawne:

  1. Zarządzenie nr 90/R/17 Rektora UG z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych z ukończenieniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów.
  2. Zarządzenie nr 4/R/17 Rektora UG z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za wydanie dokumentów w Uniwersytecie Gdańskim oraz uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 listopada 2017 roku, 10:01