Elektroniczna legitymacja studencka | Serwis główny UG

Elektroniczna legitymacja studencka

Elektroniczna Legitymacja Studencka ELS

Na Portalu Studenta należy:

1. wgrać zdjęcie;

2. zweryfikować poprawność wprowadzonych danych osobowych;

3. złożyć wniosek o wydanie ELS;

4. wpłacić 17 zł - na wskazany na Portalu Studenta numer konta.

 

 

 

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2016, poz. 1554 ze zm.);
  2. Zarządzenie Rektora UG nr 74/R/14 z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie elektronicznej legitymacji studenckiej;
  3. Zarządzenie Kanclerza UG nr 8/K/12 w sprawie zmiany zarządzenia Kanclerza UG nr 4/K/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w UG;
  4. Zarządzenie Kanclerza UG nr 4/K/11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w UG.

 

Legitymacja ISIC - międzynarodowa legitymacja studencka.

ISIC (International Student Identity Card) jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Przysługuje Studentom uczelni państwowych i prywatnych wszystkich rodzajów studiów (dziennych, wieczorowych, zaocznych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich) bez ograniczenia wieku. Wystawiana jest także uczniom szkół średnich i gimnazjów powyżej 12. roku życia. Upoważnia do korzystania ze zniżek oraz w zależności od wybranego wariantu - ubezpieczenia.

Rodzaje kart ISIC

a) z ubezpieczeniem

b) bez ubezpieczenia

Jak wyrobić kartę ISIC?

a) lista biur wystawiających karty

b) zakup karty przez internet

 

Zniżki na transport w Polsce

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 12 lipca 2018 roku, 11:14