Księga dyplomów | Serwis główny UG

Księga dyplomów

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554).
  2. Zarządzenie nr 90/R/17 Rektora UG z dnia 6 września 2017r.  w sprawie zasadi trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych  z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 27 listopada 2017 roku, 10:55