Księga dyplomów | Serwis główny UG

Księga dyplomów

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554).
  2. Zarządzenie Rektora UG nr 1/R/14 z dnia 21 stycznia 2014 r.  w sprawie zasad prowadzenia Księgi dyplomów oraz poświadczania odbioru dyplomów ukończenia studiów wyższych na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 23 listopada 2016 roku, 11:28