Księga dyplomów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Księga dyplomów

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554).
  2. Zarządzenie nr 27/R/18 Rektora UG z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych  z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 16 kwietnia 2018 roku, 15:04