fbpx Księga dyplomów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Księga dyplomów

Księga dyplomów

Akty prawne:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2018 r. poz. 1861).
  2. Zarządzenie nr 27/R/18 Rektora UG z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu sporządzania, wydawania, wymiany oraz uwierzytelniania dokumentów związanych  z ukończeniem studiów wyższych oraz zasad prowadzenia księgi dyplomów (ze zm.).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 lutego 2019 roku, 13:08