ECTS | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

ECTS

Zgodnie z art. 67 ust 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn.zm.) jeden punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta obejmującym zajęcia organizowane przez uczelnię oraz jego indywidualną pracę związaną z tymi zajęciami. 

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS.

 

Akty prawne:

 

  1. Zarządzenie Rektora UG nr 98/R/14 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 kwietnia 2019 roku, 10:31