ECTS | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

ECTS

Zgodnie z art. 165 ust. 2b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późhn.zm.) jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta średnio 25-30 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię, zgodnie z planem studiów, oraz jego indywidualną pracę.

 

Pomocne mogą być również informacje zawarte w publikacji z 2015 roku:

Przewodnik dla użytkowników systemu ECTS.

 

Akty prawne:

 

  1. Zarządzenie Rektora UG nr 98/R/14 z dnia 23 października 2014 roku w sprawie wzoru opisu przedmiotu (sylabusa) obowiązującego w Uniwersytecie Gdańskim.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 marca 2018 roku, 14:41