fbpx Inne akty prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Inne akty prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Inne akty prawne

Uchwała nr 41/17 Senatu UG z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych.

Zarządzenie nr 4/R/09 Rektora UG z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie sporządzania i zatwierdzania w Uniwersytecie Gdańskim kalkulacji, kosztorysów i sprawozdań finansowych dla nowotworzonych i prowadzonych studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz zasad ich rozliczania (t.j. zarządzenie nr 41/R/09 Rektora UG z dnia 4 sierpnia 2009 r.);

Zarządzenie nr 35/R/18 Rektora UG z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.;

Zarządzenie nr 19/R/13 Rektora UG z dnia 08 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST (ze zm.);

Zarządzenie nr 97/R/16 Rektora UG z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarządzenie nr 93/R/16 Rektora UG z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.).

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 lutego 2019 roku, 12:49