fbpx Wykaz ważniejszych aktów prawnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wykaz ważniejszych aktów prawnych

Wykaz ważniejszych aktów prawnych

 

Szkolnictwo wyższe i nauka

Kodeks Pracy

Przepisy dotyczące BHP

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

 

Pomiary i wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

Ochrona zdrowia kobiet

Badania lekarskie pracowników

Wypadki przy pracy

Choroby zawodowe

Szkolenia w zakresie BHP

Świadczenia pracownicze

 

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Radej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 21 października 2019 roku, 12:28