Wykaz ważniejszych aktów prawnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wykaz ważniejszych aktów prawnych

 

Szkolnictwo wyższe i nauka

Kodeks Pracy

Przepisy dotyczące BHP

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

 

Pomiary i wartości dopuszczalne czynników szkodliwych

Ochrona zdrowia kobiet

Badania lekarskie pracowników

Wypadki przy pracy

Choroby zawodowe

Szkolenia w zakresie BHP

Świadczenia pracownicze

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Radej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Radej
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku, 21:55